Thưa bác sĩ, mũi 1 em đã tiêm AstraZeneca, theo khuyến cáo mũi 2 nên tiêm cùng loại, nhưng thời điểm tiêm mũi 1 em tiêm ngoài khu vực ngoài Bắc. Em đang sống ở Sài Gòn nhưng đang thực hiện CT16 cách ly xã hội và các đường bay ngưng hết, trong khi việc tiêm mũi 2 theo kế hoạch phải trong tháng 7. Do rủi ro khách quan trên nên không tiêm mũi 2 cùng loại, trường hợp của em nếu tiêm mũi 2 khác loại là loại nào nếu không có sự lựa chọn tiêm cùng loại ? Rất mong bác sĩ tư vấn…? Trân trọng cảm ơn..

Nguyễn Văn Đồng, quận 8, TP. Hồ Chí Minh
CÂU HỎI KHÁC