Mình có lịch tiêm HPV mũi 3 vào 6/7 nhưng 29/6 mình tiêm ngừa Covid-19 của AstraZeneca nên hiện tại mình vẫn chưa tiêm HPV mũi 3, cho mình hỏi bao lâu thì mình có thể đến VNVC tiêm HPV được ạ, tiêm trễ thì mình có phải tiêm lại từ đầu hay xét nghiệm lại không ạ, mình cảm ơn!

Huỳnh Ngọc Thuỷ Tiên, Tân Phú, TP.HCM
CÂU HỎI KHÁC