Con mình vừa tiêm được 2 mũi 6 trong 1 và 1 mũi phế cầu mà Bình Dương tình hình dịch bệnh căng thẳng chỗ mình bị phong toả không đưa con đi chích được thì cho mình hỏi các mũi trên chích nhắc lại bị muộn có sao không? Xin cảm ơn!

Lê Đăng Khoa, Thủ Dầu Một, Bình Dương
CÂU HỎI KHÁC