VNVC cho mình hỏi lịch tiêm vacxin viêm gan B có thể đẩy sớm hơn được không? Và nếu có đẩy sớm được thì mình có cần xét nghiệm hay làm thủ tục gì không? (Lịch tiêm của mình là ngày 23/06/2021, mình muốn đẩy sớm khoảng 1 tuần tức là 17/06/2021). Mình cảm ơn!

Phạm Văn Vương, Hà Nội
CÂU HỎI KHÁC