Thưa bác sĩ! Bé tôi nay 14 tháng 17 ngày. Bé tiêm chủng đợt cuối cùng vào 9 tháng. Do dịch bệnh bé không đi tiêm đúng lịch thì các mũi tiêm 12 tháng tuổi bé chưa tiêm có thể tiêm như thế nào? Mong được tư vấn!

Nguyễn Gia Phát, Linh Đông, TP. Thủ Đức
CÂU HỎI KHÁC