Tiêm muộn mũi cuối cùng của năm đầu đời tầm 3-4 tuần có ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng của vắc xin không ạ? Có vấn đề gì không? Bé nhà em 23/6 là tiêm mũi cuối cùng của năm đầu đơi (em không nhớ rõ là mũi gì).

Ẩn Danh, Hà Nội
CÂU HỎI KHÁC