Xin chào, tôi muốn hỏi tiêm vaccine Covid-19. Ngày 25/06/2021 tôi tiêm mũi thứ 1 do công công ty đăng ký tại khu công nghệ cao Quận 9 TP.Thủ Đức. Hiện tôi mới nghỉ việc tại công ty, vì vậy tôi xin hỏi về mũi tiêm thứ 2 tôi sẽ thực hiện hoặc cần đăng ký thế nào để kịp thời gian khuyến cáo của loại vaccine AstraZeneca? Vui lòng giúp tư vấn cho tôi! Xin cảm ơn!

Lê Đình Khương, Phước Tân, Biên Hòa
CÂU HỎI KHÁC