Hiện tại vợ tôi là nhân viên ngân hàng, đã được tiêm mũi đầu tiên vắc xin AstraZeneca. Còn một vài ngày nữa là tới thời gian tiêm mũi thứ 2 nhưng cơ quan thông báo vợ tôi tiếp xúc gần với F0 và trở thành F1. Mặc dù xét nghiệm lần 1 qua test nhanh ÂM TÍNH. Vậy vợ tôi có được đi tiêm mũi thứ 2 như theo thông báo hay không? Tôi xin cảm ơn!

Trương Viết Mão, TP. HCM
CÂU HỎI KHÁC