Tôi bị ứ tuyến giáp lành tính, dị ứng cơ địa có tiêm được vắc xin phòng Covid-19 không, nếu tiêm được thì tiêm những loại nào? Xin cảm ơn!

Bùi Thị Hòa, Hải Phòng
CÂU HỎI KHÁC