ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA GIÀU KINH NGHIỆM, TẬN TÂM

Our Medical Team

Dr. Bach Thi Chinh

Medical Director

Dr. Vu Thi Toan

Head physician, VNVC Truong Chinh