Chính sách bảo mật thông tin

Cảm ơn Bạn đã truy cập website: https://vnvc.vn/

Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của sự riêng tư và sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của Bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật thông tin này và hiểu các hành động liên quan về thông tin cá nhân của Bạn. Chính sách bảo mật thông tin này có thể thay đổi mà không thông báo trước, do đó Bạn vui lòng thường xuyên rà soát, cập nhật các điều khoản này để biết những thay đổi.


ĐIỀU 1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

1.1. Mục đích thu thập thông tin:

      Chúng tôi thực hiện việc thu thập thông tin của bạn thông qua website này nhằm:

 • Giải đáp thắc mắc của bạn đối với các vấn đề về tiêm chủng bao gồm: Lịch tiêm chủng cho trẻ em, người lớn, phụ nữ chuẩn bị mang thai, các vắc xin phù hợp theo từng độ tuổi, …
 • Cập nhật danh mục vắc xin hiện có, bảng giá vắc xin
 • Cung cấp các tin tức mới trên website.
 • Xem xét và nâng cấp nội dung, giao diện của website.
 • Khảo sát thông tin khách hàng để cải thiện và nâng cấp dịch vụ
 • Thực hiện các hoạt động quảng bá trung tâm và giới thiệu các chương trình khuyến mãi.
 • Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website.

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh nếu thông tin cá nhân của bạn bị đánh cắp, bị mất hoặc bị thiệt hại do sự cố hoặc bằng bất kỳ cách nào khác.

1.2. Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

      Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập của bạn khi bạn gửi thắc mắc về cho chúng tôi, bao gồm:

 • Họ và tên.
 • Địa chỉ liên hệ.
 • Điện thoại liên hệ.
 • Email
 • Trung tâm VNVC bạn đến tiêm chủng
 • Tra cứu lịch sử các vắc xin bạn đã tiêm.
 • Đặt lịch tiêm mới
 • Tuyển dụng


ĐIỀU 2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

 • Thông tin của bạn được sử dụng để chúng tôi hoặc các bên có liên quan khác có thể thực hiện các yêu cầu của bạn.
 • Chúng tôi có thể liên hệ với bạn hoặc giới thiệu bạn đến các buổi hội thảo chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, các chương trình chăm sóc khách hàng do công ty chúng tôi tổ chức.
 • Chúng tôi thu thập thông tin về truy cập website của bạn gồm những thông tin có thể nhận biết và không thể nhận biết để phân tích (ví dụ: dữ liệu phân tích việc truy cập website …).
 • Thông tin của bạn được sử dụng để giúp cung cấp cho các dịch vụ của Chúng tôi và chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho các công ty đại diện của Chúng tôi. Những công ty này chịu sự ràng buộc nghiêm ngặt bởi Chính sách Bảo mật của Chúng tôi.
 • Mọi thông tin về vắc xin và chương trình cộng đồng sẽ được gửi chi tiết đến KH thông qua Email


ĐIỀU 3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống quản lý, lưu trữ dữ liệu của chúng tôi hoặc chúng tôi thuê trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Bạn có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.


ĐIỀU 4. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN VACXIN VIỆT NAM 

Địa chỉ: 180 Trường Chinh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 028.7102.6595

Email: info@vnvc.vn


ĐIỀU 5. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH.

Nếu Bạn không quan tâm hoặc không muốn nhận tin tức, thông tin, Bạn có thể thay đổi thông tin của Bạn vào bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email về cho Chúng tôi qua địa chỉ email: info@vnvc.vn


ĐIỀU 6. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Ngoài việc sử dụng các thông tin của Bạn vào các mục đích nêu tại Khoản 1.1 Điều 1 của Chính sách bảo mật thông tin và phạm vi nêu tại Điều 2 của Chính sách bảo mật thông tin này, Chúng tôi sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của Bạn.

Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật thông tin và hiểu các hành động liên quan về thông tin cá nhân của Bạn. Chính sách bảo mật thông tin có thể thay đổi mà không thông báo trước, do đó Bạn vui lòng thường xuyên rà soát, cập nhật các điều khoản này để biết những thay đổi.