TIÊM BỔ SUNG HOẶC TIÊM NHẮC LẠI ĐỂ DUY TRÌ KHẢ NĂNG MIỄN DỊCH

TIÊM CHỦNG ĐƠN LẺ THEO YÊU CẦU

Tại Trung tâm tiêm chủng VNVC, ngoài dịch vụ tiêm chủng trọn gói, chúng tôi còn có dịch vụ tiêm chủng theo yêu cầu của Qúy khách hàng.

Vui lòng chọn các mũi tiêm theo danh sách dưới đây:

Hotline: 1800 6595