TIÊM BỔ SUNG HOẶC TIÊM NHẮC LẠI ĐỂ DUY TRÌ KHẢ NĂNG MIỄN DỊCH

TIÊM CHỦNG THEO YÊU CẦU

Tại Trung tâm tiêm chủng VNVC, ngoài dịch vụ tiêm chủng trọn gói, chúng tôi còn có dịch vụ tiêm chủng theo yêu cầu của Qúy khách hàng như tiêm chủng cho cá nhân, tiêm chủng cho Qúy cơ quan, doanh nghiệp, trường học,….

Vui lòng chọn các mũi tiêm theo danh sách dưới đây: