BS.CKI Nguyễn Lê Nga

BS Đa Khoa - ĐH Y Hà Nội

GIỚI THIỆU

Hiểu rõ vai trò của y tế cộng đồng, y tế dự phòng trong việc chủ động chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống của xã hội, bác sĩ Nguyễn Lê Nga đã sớm lựa chọn chuyên khoa Y tế Công cộng tại Đại học Y tế Công cộng Hà Nội. Trong suốt 13 năm công tác, bác sĩ Lê Nga luôn nỗ lực rèn luyện, nâng cao năng lực thực hành để phục vụ các dịch vụ y tế chất lượng cho cộng đồng.

BS.CKI Nguyễn Lê Nga đã có kinh nghiệm công tác tại các đơn vị y tế lớn như: Bệnh viện Việt Nam – Cuba, Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nội, Trung tâm Tiêm chủng VNVC. Tại VNVC, không chỉ đóng vai trò quản lý y khoa của khu vực… Bác sĩ Lê Nga còn là một bác sĩ sàng lọc trước tiêm với tinh thần làm việc mẫn cán, thân thiện, nhận được nhiều cảm tình của khách hàng, đặc biệt là các khách hàng nhí.

Kinh nghiệm công tác

  • Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Hà Nội.
  • BS.CKI, Đại học Y tế công cộng Hà Nội, chuyên ngành Y tế công cộng.
  • Bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Cuba.
  • Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế Hà Nội.
  • Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nội.
  • Bác sĩ Hệ thống Trung tâm tiêm chủng Trẻ em và Người lớn VNVC.
  • Quản lý Y khoa vùng 1 miền Bắc, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng Trẻ em và Người lớn VNVC.
09:05 22/08/2022