ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA GIÀU KINH NGHIỆM, TẬN TÂM

Đội ngũ chuyên gia

BS Bạch Thị Chính

Giám đốc Y khoa

ThS.BS Bùi Ngọc An Pha

Nguyên Giám đốc Y khoa VNVC

BS. Trương Hữu Khanh

Cố vấn chuyên môn VNVC

BS Vũ Thị Toàn

BS trưởng VNVC Trường Chinh

BS Minh Đa

BS khám sàng lọc

BS Tố Nữ

BS khám sàng lọc

BS Đoàn Thị Lan

BS khám sàng lọc

BS Đỗ Duy Đạt

BS khám sàng lọc

BS Mỹ Tiên

BS khám sàng lọc

BS Nguyễn Văn Anh

BS khám sàng lọc

BS Nguyễn Thị Cúc

BS khám sàng lọc

BS Lê Thị Gấm

BS khám sàng lọc

BS Thanh Phương

BS khám sàng lọc

BS Ngọc Mảnh

BS khám sàng lọc

BS Xuân Sơn

BS khám sàng lọc

BS Lê Nga

BS Đa Khoa - ĐH Y Hà Nội

BS Đức Hạnh

BS Điều trị - ĐH Quân Y

BS Hạnh Nguyên

Thạc sỹ Y học - Đại học Y Hà Nội

BS Anh Thi

BS khám sàng lọc

BS Vân Anh

BS khám sàng lọc