ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA GIÀU KINH NGHIỆM, TẬN TÂM

Đội ngũ chuyên gia

BS Bạch Thị Chính

Giám đốc Y khoa

ThS.BS Ngô Thị Kim Phượng

Quản lý Y khoa
KV Miền Trung Tây Nguyên

BS.CKI Tống Thị Ngọc Cầm

Phó Giám đốc Y khoa miền Bắc

ThS. Nguyễn Diệu Thúy

Trợ lý Giám đốc Y khoa

BS Nguyễn Lê Nga

BS Đa Khoa - ĐH Y Hà Nội

BS Vũ Thị Toàn

BS trưởng VNVC Trường Chinh

BS Minh Đa

BS khám sàng lọc

BS Tố Nữ

BS khám sàng lọc

BS Đoàn Thị Lan

BS khám sàng lọc

BS Đỗ Duy Đạt

BS khám sàng lọc

BS Mỹ Tiên

BS khám sàng lọc

BS Nguyễn Văn Anh

BS khám sàng lọc

BS Nguyễn Thị Cúc

BS khám sàng lọc

BS Lê Thị Gấm

BS khám sàng lọc

BS Thanh Phương

BS khám sàng lọc

BS Ngọc Mảnh

BS khám sàng lọc

BS Xuân Sơn

BS khám sàng lọc

BS Đức Hạnh

BS Điều trị - ĐH Quân Y

BS Hạnh Nguyên

Thạc sỹ Y học - Đại học Y Hà Nội

BS Anh Thi

BS khám sàng lọc

BS Vân Anh

BS khám sàng lọc