NỖ LỰC XÂY DỰNG MỘT MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP, CHUẨN MỰC VÀ NHÂN ÁI

NHỮNG LÝ DO NÊN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY VACXIN VIỆT NAM

Công Ty Vacxin Việt Nam (VNVC) luôn chào đón những ứng viên trẻ, đầy nhiệt huyết muốn tìm cơ hội thử thách, thể hiện bản lĩnh và khẳng định giá trị bản thân. Bên cạnh đó, kinh nghiệm mà ứng viên tích lũy trong quá trình làm việc trước đây là yếu tố được xem xét ưu tiên cho việc xác định sự phù hợp với yêu cầu công việc của từng vị trí.