DANH MỤC VẮC XIN HIỆN CÓ

BẢNG CẬP NHẬT DANH MỤC VẮC XIN
(Cập nhật ngày 5 tháng 10 năm 2019)

LOẠI VẮC XIN

STT

TÊN VẮC XIN

NƯỚC SẢN XUẤT

TÌNH TRẠNG

Vắc xin phòng Lao

1

BCG

Việt Nam

Vắc xin phòng Viêm gan B

2

ENGERIX B 10mcg

Bỉ

3 ENGERIX B 20mcg Bỉ

4

EUVAX B 10mcg

Hàn Quốc

5

EUVAX B 20mcg

Hàn Quốc

6

HEPAVAX 10mcg

Hàn Quốc

Vắc xin phòng 6 bệnh: Ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, viêm gan B và các bệnh do HIB

7

INFANRIX HEXA

Bỉ

8

HEXAXIM

Pháp

Có (*)

Vắc xin phòng 5 bệnh: Ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt và các bệnh do HIB

9

PENTAXIM

Pháp

Có (*)

Vắc xin phòng sởi

10

MVVac

Việt Nam

Vắc xin phòng 3 bệnh: Sởi, quai bị, rubella

11

MMR II

Mỹ

12

MMR

Ấn Độ

Vắc xin phòng viêm gan A

13

AVAXIM 80U

Pháp

Có (*)

14 AVAXIM 160U

Pháp

Hết

15

HAVAX 0.5ML

Việt Nam

Có (*)

Vắc xin phòng viêm gan A+B

16

TWINRIX

Bỉ

Có (*)

Vắc xin phòng thủy đậu

17

VARIVAX

Mỹ

18

VARILRIX

Bỉ

Hết

19

VARICELLA

Hàn Quốc

Vắc xin phòng viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do H. Influenzae không định tuýp.

20

SYNFLORIX

Bỉ

Vắc xin phòng viêm màng não do não mô cầu B+C

21

VA-MENGOC BC

Cu Ba

Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản B

22

IMOJEV

Thái Lan

23

JEVAX

Việt Nam

Vắc xin phòng tiêu chảy do Rota virus

24

ROTARIX

Bỉ

25

ROTATEQ

Mỹ

Vắc xin phòng cúm

26

VAXIGRIP 0.25ml

Pháp

Có (*)

27

VAXIGRIP 0.5ml

Pháp

Có (*)

28

INFLUVAC 0.5ml

Hà Lan

Có (*)

29

GC FLU 0.5ml

Hàn Quốc

Hết

Vắc xin phòng ung thư cổ tử cung

30

CERVARIX

Bỉ

Có (*)

31

GARDASIL

Mỹ

Có (*)

Vắc xin phòng thương hàn

32

TYPHIM VI

Pháp

Có (*)

Vắc xin phòng uốn ván 33 VAT

Việt Nam

Vắc xin phòng dại 34 VERORAB

Pháp

35 ABHAYRAB

Ấn Độ

36 INDIRAB 0,5ML

Ấn Độ

Hết

Vắc xin phòng bạch hầu – ho gà – uốn ván 37 ADACEL

Canada

Vắc xin phòng bạch hầu – ho gà – uốn ván – bại liệt 38 TETRAXIM

Pháp

Vắc xin tả 39 mORCVAX

Việt Nam

Vắc xin phòng HIB 40 Hiberix

Bỉ

41 Quimihib Cuba
Vắc xin phòng bệnh sốt vàng 42 STAMARIL

Pháp

Có (*)

(*) Vui lòng liên hệ hotline 028 7300 6595 hoặc liên hệ trực tiếp với các trung tâm để được tư vấn.