DANH MỤC VẮC XIN HIỆN CÓ

BẢNG CẬP NHẬT DANH MỤC VẮC XIN
(Cập nhật ngày 01 tháng 06 năm 2021)

LOẠI VẮC XIN

STT

TÊN VẮC XIN

NƯỚC SẢN XUẤT

TÌNH TRẠNG

Vắc xin phòng Lao

1

BCG

Việt Nam

Vắc xin phòng Viêm gan B

2

ENGERIX B 10mcg

Bỉ

3 ENGERIX B 20mcg Bỉ

4

EUVAX B 10mcg

Hàn Quốc

5

EUVAX B 20mcg

Hàn Quốc

6

HEPAVAX 10mcg

Hàn Quốc

Hết

Vắc xin phòng 6 bệnh: Ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, viêm gan B và các bệnh do HIB

7

INFANRIX HEXA

Bỉ

8

HEXAXIM

Pháp

Vắc xin phòng 5 bệnh: Ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt và các bệnh do HIB

9

PENTAXIM

Pháp

10

Infanrix IPV- HIB

Bỉ

Vắc xin phòng sởi

11

MVVac

Việt Nam

Vắc xin phòng 3 bệnh: Sởi, quai bị, rubella

12

MMR II

Mỹ

13

MMR

Ấn Độ

Hết

Vắc xin phòng viêm gan A

14

AVAXIM 80U

Pháp

Có (*)

15

HAVAX 0.5ML

Việt Nam

Vắc xin phòng viêm gan A+B

16

TWINRIX

Bỉ

Vắc xin phòng thủy đậu

17

VARIVAX

Mỹ

18

VARILRIX

Bỉ

19

VARICELLA

Hàn Quốc

Vắc xin phòng viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do H. Influenzae không định tuýp.

20

SYNFLORIX

Bỉ

21

PREVENAR 13

Anh

Vắc xin phòng viêm màng não do não mô cầu B+C

22

VA-MENGOC BC

Cu Ba

Vắc xin phòng viêm màng não mô cầu ACYW

23

MENACTRA

Mỹ

Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản B

24

IMOJEV

Thái Lan

25

JEVAX

Việt Nam

Vắc xin phòng tiêu chảy do Rota virus

26

ROTARIX

Bỉ

27

ROTATEQ

Mỹ

28

ROTAVIN

Việt Nam

Vắc xin phòng cúm

29

VAXIGRIP 0.25ml

Pháp

30

VAXIGRIP 0.5ml

Pháp

31

INFLUVAC 0.5ml

Hà Lan

32

GC FLU 0.5ml

Hàn Quốc

Hết

33

IVACFLU-S
0.5ml

Việt Nam

Vắc xin phòng ung thư cổ tử cung

34

CERVARIX

Bỉ

Hết

35

GARDASIL

Mỹ

Vắc xin phòng thương hàn

36

TYPHIM VI

Pháp

Có (*)

37

TYPHOID Vi

Việt Nam

Vắc xin phòng uốn ván 38 VAT

Việt Nam

Vắc xin phòng dại 39 VERORAB

Pháp

40 ABHAYRAB

Ấn Độ

41 INDIRAB 0,5ML

Ấn Độ

Hết

Vắc xin phòng bạch hầu – ho gà – uốn ván 42 ADACEL

Canada

43 BOOSTRIX

Bỉ

Vắc xin phòng bạch hầu – ho gà – uốn ván – bại liệt 44 TETRAXIM

Pháp

Vắc xin phòng uốn ván – bạch hầu 45 UỐN VÁN, BẠCH HẦU HẤP PHỤ (Td)-Lọ 0,5ml

Việt Nam

46 UỐN VÁN, BẠCH HẦU HẤP PHỤ (Td)-Liều 0,5 ml

Việt Nam

47 UỐN VÁN, BẠCH HẦU HẤP PHỤ (Td)-Lọ 5ml

Việt Nam

Vắc xin phòng bệnh tả 48 mORCVAX

Việt Nam

Vắc xin phòng HIB 49 QUINMIHIB

Cuba

Vắc xin phòng bệnh sốt vàng 50 STAMARIL

Pháp

Huyết thanh uốn ván 51 SAT

Việt Nam

(*) Vui lòng liên hệ hotline 028.7300.6595 hoặc đến trực tiếp các trung tâm tiêm chủng VNVC trên cả nước để được tư vấn.