DANH MỤC VẮC XIN HIỆN CÓ

BẢNG CẬP NHẬT DANH MỤC VẮC XIN
(Cập nhật ngày 19 tháng 11 năm 2018)

LOẠI VẮC XIN

STT

TÊN VẮC XIN

NƯỚC SẢN XUẤT

TÌNH TRẠNG

Vắc xin phòng Lao

1

BCG

Việt Nam

Vắc xin phòng Viêm gan B

2

ENGERIX B 10mcg

Bỉ

3 ENGERIX B 20mcg Bỉ

4

EUVAX B 10mcg

Hàn Quốc

5

EUVAX B 20mcg

Hàn Quốc

6

HEPAVAX 10mcg

Hàn Quốc

Vắc xin phòng 6 bệnh: Ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, viêm gan B và các bệnh do HIB

7

INFANRIX HEXA

Bỉ

8

HEXAXIM

Pháp

Vắc xin phòng 5 bệnh: Ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt và các bệnh do HIB

9

PENTAXIM

Pháp

Vắc xin phòng sởi

10

MVVac

Việt Nam

Vắc xin phòng 3 bệnh: Sởi, quai bị, rubella

11

MMR II

Mỹ

12

MMR

Ấn Độ

Vắc xin phòng viêm gan A

13

AVAXIM 80U

Pháp

14 AVAXIM 160U

Pháp

Hết

15

HAVAX 0.5ML

Việt Nam

Vắc xin phòng viêm gan A+B

16

TWINRIX

Bỉ

Vắc xin phòng thủy đậu

17

VARIVAX

Mỹ

18

VARILRIX

Bỉ

Hết

19

VARICELLA

Hàn Quốc

Vắc xin phòng viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do H. Influenzae không định tuýp.

20

SYNFLORIX

Bỉ

Vắc xin phòng viêm màng não do não mô cầu B+C

21

VA-MENGOC BC

Cu Ba

Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản B

22

JEVAX

Việt Nam

Vắc xin phòng tiêu chảy do Rota virus

23

ROTARIX

Bỉ

24

ROTATEQ

Mỹ

Vắc xin phòng cúm

25

VAXIGRIP 0.25ml

Pháp

26

VAXIGRIP 0.5ml

Pháp

27

INFLUVAC 0.5ml

Hà Lan

Vắc xin phòng ung thư cổ tử cung

28

CERVARIX

Bỉ

29

GARDASIL

Mỹ

Vắc xin phòng thương hàn

30

TYPHIM VI

Pháp

Vắc xin phòng uốn ván 31 TETAVAX

Pháp

Hết

32 VAT

Việt Nam

Vắc xin phòng dại 33 VERORAB

Pháp

34 ABHAYRAB

Ấn Độ

35 INDIRAB 0,5ML

Ấn Độ

Vắc xin phòng bạch hầu – ho gà – uốn ván 36 ADACEL

Canada

Vắc xin phòng bạch hầu – ho gà – uốn ván – bại liệt 37 TETRAXIM

Pháp

Vắc xin tả 38 mORCVAX

Việt Nam