Đặt lịch tiêm

Thông tin khách hàng

NAMNỮ

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TIÊM

TIÊM LẺTIÊM TRỌN GÓI

LỊCH HẸN MONG MUỐN

Lưu ý

  • Trường hợp khách hàng đến muộn sau 30 phút, vui lòng theo sự sắp xếp của trung tâm tiêm chủng.
  • Xin vui lòng mang theo sổ tiêm chủng (nếu có) và phiếu thu (khách hàng đã mua gói).


captcha