đặt lịch tiêm

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


THÔNG TIN TIÊM CHỦNG

Chọn mũi tiêm

TIÊM LẺTIÊM TRỌN GÓI

Lịch hẹn mong muốn

Lưu ý

  • Trường hợp khách hàng đến muộn sau 30 phút, vui lòng theo sự sắp xếp của trung tâm tiêm chủng.
  • Xin vui lòng mang theo sổ tiêm chủng (nếu có) và phiếu thu (khách hàng đã mua gói).