CÁCH TỐT NHẤT TỰ BẢO VỆ MÌNH PHÒNG CHỐNG SỰ LÂY NHIỄM DỊCH BỆNH ĐANG LƯU HÀNH TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC SỞ TẠI

Download cẩm nang

 

 

 

CẨM NANG TIÊM CHỦNG

 

Những thông tin cần biết về quy trình tiêm chủng, các phản ứng thường gặp khi tiêm vắc xin, cách chăm sóc trẻ/ người đi tiêm trước và sau khi tiêm vắc xin…