VẮC XIN

Có phải đặt lịch tiêm chủng trước không?

Hỏi:

Khi đến tiêm chủng tại Trung tâm VNVC, tôi muốn đưa con đi tiêm thì có phải đặt lịch trước không?

Trả lời:

Bạn không phải đặt lịch trước khi đến tiêm tại Hệ thống tiêm chủng VNVC. Tuy nhiên để chủ động bạn có thể đặt lịch hẹn tiêm qua số hotline 028.7300.6595 hoặc chuyên mục Đặt lịch tiêm trên website, chúng tôi sẽ thu xếp để đáp ứng nhu cầu của bạn. Nếu sau 30 phút so với lịch hẹn, bạn vẫn chưa có mặt tại cơ sở tiêm chủng, xin vui lòng theo sự sắp xếp của nhân viên tại đó.