VẮC XIN

Đã tiêm phòng viêm não mô cầu BC, cần tiêm viêm não mô cầu AC không?

Hỏi:

Bé tiêm vắc xin phòng viêm màng não mô cầu BC thì có cần tiêm vắc xin phòng viêm màng não mô cầu AC nữa không?

Trả lời:

Trả lời: Vắc xin phòng viêm màng não mô cầu BC và AC là 2 loại vắc xin phòng 2 típ khác nhau; cùng chung típ C, khác nhau típ B và típ A. Và bạn nên tiêm đầy đủ cả 2 loại vắc xin cho bé để bé có miễn dịch phòng bệnh. Vắc xin phòng viêm màng não mô cầu BC được chỉ định tiêm khi trẻ tròn 6 tháng tuổi bao gồm 2 mũi tiêm cách nhau ít nhất 2 tháng. Vắc xin viêm màng não AC được chỉ đinh tiêm khi trẻ tròn 2 tuổi và nhắc lại 1 mũi sau 3 năm.