VẮC XIN

Bé hâm hấp nóng khoảng 37 độ có tiêm chủng được không?

Hỏi:

Bé nhà tôi hâm hấp nóng khoảng 37 độ thì có tiêm chủng được không?

Trả lời:

Trả lời: Theo chúng tôi nhiệt độ của cháu là 37 độ thì chưa phải là sốt. Anh/chị nên cặp nhiêt độ (tại nách) cho trẻ. Theo qui định, nếu nhiệt độ của cháu >=37,5 độ thì hoãn tiêm cho đến khi trẻ hoàn toàn hết sốt, anh/chị nên đưa cháu đi tiêm chủng.