VẮC XIN

Đã tiêm phòng cúm thì có còn bị cúm nữa không và liều tiêm nhắc lại là bao lâu?

Hỏi:

Mỗi khi trở trời, vợ chồng tôi rất hay bị ho, sốt, sổ mũi, đau họng, tôi nghe nói hiện đã có vắc xin phòng cúm và thời gian miễn dịch hơn 6 tháng. Xin BS cho tôi hỏi, có phải khi tiêm vắc xin, vợ chồng tôi sẽ không còn bị cúm nữa không và liều tiêm nhắc lại là bao lâu?

Trả lời:

Trả lời: Vắc xin phòng cúm mùa khi tiêm lần đầu tiên ở trẻ dưới 9 tháng tuổi bao gồm 2 mũi cách nhau ít nhất 1 tháng, người trên 9 tuổi chỉ cần tiêm 1 mũi hàng năm. Sau khi tiêm vắc xin, anh/ chị có thể vẫn mắc cúm, vì hiệu quả bảo vệ không tuyệt đối, khoảng 70-90%, nhưng nếu có mắc chỉ ở thể nhẹ. Bên cạnh đó, vi rút cúm thường biến đổi kháng nguyên và vắc xin chỉ có tác dụng phòng bệnh ngắn hơn 1 năm. Do đó, để phòng bệnh cúm mùa, anh/ chị cần tiêm nhắc lại định kỳ 1 năm một lần vắc xin cúm mùa với thành phần kháng nguyên thay đổi hàng năm.