VẮC XIN

Những biểu hiện nào sau tiêm chủng là bất thường, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế?

Hỏi:

Những biểu hiện nào sau tiêm chủng là bất thường, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế?

Trả lời:

Trả lời: Cần đưa ngay trẻ tới bệnh viện hoặc các cơ sở y tế nếu sau tiêm chủng có các dấu hiệu như sốt cao (≥39oC), co giật, trẻ khóc thét, quấy khóc kéo dài, li bì, bú kém, bỏ bú, khó thở, tím tái, phát ban và các biểu hiện bất thường khác