VẮC XIN

Quyền lợi khi đăng ký tiêm trọn gói?

Hỏi:

Tôi muốn biết tôi sẽ được hưởng quyền lợi gì khi đăng ký tiêm trọn gói?

Trả lời:

Khi đăng ký tiêm trọn gói vắc xin, bạn sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

  • Miễn phí khám sàng lọc.
  • Được đảm bảo có đầy đủ các liều vắc xin đã cam kết trong gói ngay cả khi tình trạng khan hiếm vắc xin xảy ra.
  • Được theo dõi và nhắc lịch trước ngày hẹn tiêm từ 1-2 ngày.

Đăng ký trọn gói giúp bạn có cơ hội tiêm đầy đủ cho con những mũi tiêm cơ bản có chất lượng tốt như Pentaxim (5 trong 1), Engerix B…