Tôi đọc tin, được biết VNVC là một trong 36 doanh nghiệp được phép nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ bảo quản vaccine. Nhờ Trung tâm giải đáp thắc mắc vấn đề này: Trung Tâm có chấp nhận đăng ký chích ngừa Covid-19 theo hình thức xã hội hóa hay không? Tôi tha thiết chờ mong phản hồi của quý Trung Tâm. Xin cám ơn!

Nguyễn Thị Ngọc Thuần, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
CÂU HỎI KHÁC