Covid-19

Vắc xin phế cầu Prevenar 13 bảo vệ phổi, tạo “miễn dịch chéo” với Covid-19

08/08/2022

Vắc xin phế cầu Prevenar 13 tạo miễn dịch chéo không đặc hiệu với Covid-19, chống viêm phổi xâm lấn, bảo vệ lá phổi tối ưu cho trẻ em và người lớn, đặc biệt nhóm người yếu thế khi dịch Covid-19 lấp ló quay trở lại. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang...