Vaccine

Top 15 loại vắc xin cho trẻ quay lại trường theo CDC

09/11/2021

Tiêm vắc xin là nền tảng quan trọng giúp trẻ quay lại trường học an toàn trong bối cảnh đại dịch. 15 loại vắc xin cần thiết dưới đây được khuyến cáo bởi Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ) cần tiêm trước khi trẻ quay lại...