Vaccine

Trong thời gian tiêm HPV có phải kiêng quan hệ không?

14/11/2022

Để vắc xin HPV đạt hiệu quả bảo vệ cao nhất, người tiêm cần tiêm đúng lịch và đủ 3 mũi trong vòng 6 tháng. Như vậy, lịch tiêm chủng sẽ kéo dài trong 6 tháng và điều này khiến nhiều người băn khoăn về trong thời gian tiêm HPV có phải kiêng quan hệ...